שמרו איתנו על קשר
כניסה למבוטחים
זכור אותי
 
לא יודע את הסיסמא ? לחץ כאן
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
אימייל
סוג ביטוח
מבוטח קיים?
כן לא
שלח
ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי אשר מטרתו לתת מענה למבוטח אשר כתוצאה מתאונה ומחלה איבד את יכולתו לעבוד באופן זמני או באופן קבוע.

הכיסוי הביטוחי הבסיסי מגדיר כבלתי כשיר לעבודה אדם אשר נשלל ממנו בשיעור של לפחות 75% הכושר לעסוק בכל מקצוע או עיסוק . במקרה זה יהיה המבוטח זכאי לקבלת פיצוי חודשי שוטף כל עוד מתקיים מצבו הנוכחי ,ועד לתום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה . הפיצוי ישולם לאחר תקופת המתנה מוגדרת ( בד"כ 3 או 6 חודשים ) .

הסכום המרבי אותו ניתן לבטח בכיסוי ביטוחי זה הינו 75% מהשכר הממוצע אותו השתכר המבוטח במהלך 12 החודשים אשר קדמו למועד בו הפך בלתי כשיר לעבודה. מגבלה זאת מתייחסת לתשלום הכולל המשולם למבוטח מכלל חברות הביטוח , וכולל גם את קצבאות הנכות להן זכאי מקרנות הפנסיה השונות קבלת הפיצוי החודשי מחברת הביטוח , מותנית בכך שהמבוטח אינו עובד ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר, או תגמול, או הכנסה בגין עבודתו. ( למעט הכנסה מעבודה אשר בוצעה לפני המועד בו הפך בלתי כשיר).

 

ייתכנו מספר הרחבות לכיסוי הביטוחי :

הרחבות הקשורות בהגדרת הכיסוי הביטוחי
לחץ לפרטים אודות סוגי הגדרות הרחבה לכיסוי הביטוח

המשך קריאה
הרחבה הקשורה באובדן כושר עבודה חלקי
הרחבה המאפשרת קבלת פיצוי חלקי, במקרה של אובדן כושר הגבוה מ,25% , (הכיסוי הבסיסי מתנה תשלום באובדן כושר מוחלט בלבד, המוגדר כ מעל 75%)

המשך קריאה
הרחבה הקשורה בקיצור תקופת המתנה לקבלת הפיצוי החודשי
לפרטים נוספים לחץ על הכפתור

המשך קריאה

1 2 • מילון מונחים
  • ביטוח סיעודי
  • ביטוח המעניק פיצוי או שיפוי חודשי למבוטח בהיותו סיעודי, אם הוא זקוק לסיוע בפעילות ה-ADL...
  • המשך >
  • שנת ביטוח
  • תקופה של כל 12 חודשים רצופים שהראשונה תחילתה בתאריך תחילת הביטוח.
  • המשך >
  • תקופת אכשרה
  • תקופה רצופה וקצובה שצוינה במפרט הפוליסה המתחילה במועד תחילת הביטוח...
  • המשך >
 • לכל המונחים >
תן פידבק