שמרו איתנו על קשר
כניסה למבוטחים
זכור אותי
 
לא יודע את הסיסמא ? לחץ כאן
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
אימייל
סוג ביטוח
מבוטח קיים?
כן לא
שלח
חוזר מפקח בדבר הביטוח הסיעודי
חוזר מפקח בדבר הביטוח הסיעודי
חוזר מפקח בדבר הביטוח הסיעודי
פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 57 . לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה.
הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 57. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר.
על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.
יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א  1981), למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.

 עוד באותו נושא
 • מכירת ביטוח נסיעות לחול - טיוטת הבהרה של המפקח
 • מכירת ביטוח נסיעות לחול - טיוטת הבהרה של המפקח
  לאחרונה נבחן במשרדנו הליך מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל, ובכלל זה מכירת ביטוח נסיעות באמצעות קופות חולים וסוכנויות נסיעות. לעמדת אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, קיים חשש שמעורבות קופות חולים או סוכנויות נסיעות במכירת ביטוח נסיעות לחו"ל עולה כדי תיווך בביטוח. כמו כן, מעורבות במכירת ביט...
 • קרא עוד

תגובות הגולשים
1. ביטוח סיעודי קבוצתי
אריק גלזר | תל עדשים | 08:03 19.01.2014

הגב לכתבה
שם :
אזור מגורים :
דואר אלקטרוני :
נושא / כותרת :
תוכן :
 • מילון מונחים
  • חיתום רפואי
  • תהליך המבוצע על ידי המבטח שמטרתו לבחון את בקשתו של המבוטח לרכוש ביטוח...
  • המשך >
  • פיצוי
  • תגמולי ביטוח שנקבעו מראש וצוינו במפרט הפוליסה המשולמים בקרות מקרה הביטוח ללא תלות...
  • המשך >
  • תקופת אכשרה
  • תקופה רצופה וקצובה שצוינה במפרט הפוליסה המתחילה במועד תחילת הביטוח...
  • המשך >
 • לכל המונחים >
תן פידבק